سامانه مهندسی فروش برج ها و مجتمع ها (Branding)

سامانه مهندسی فروش برج ها و مجتمع ها (Branding)

سامانه Ideas Branding  یک اتوماسیون بازاریابی و برندینگ جامع است که شامل مجموعه ای کامل از ماژولها از قبیل ایمیل مارکتینگ ، رصد و مدیریت سرنخ های فروش ، مدیریت کمپین های تبلیغاتی و فروش ، تحلیل و گزارش دهی و برنامه ریزی فعالیتهای مرتبط با فروش ، منطبق با فرآیندهای سازمانهای فروش و برندینگ مجتمع های تجاری و برج ها میباشد. این سامانه در بستر مایکروسافت و تحت  بروز ترین تکنولوژی و روش های CRM پیاده سازی شده است.
کاربر پسند بودن ،  محیط آشنا، قابلیت انعطاف پذیری و قابلیت پیاده سازی پیچیده ترین جریانات کاری و فرآیندهای سازمانی ، توسعه پذیری و چابکی آن از مهمترین ویژگی های این سامانه است که برخلاف سایر سیستم های نرم افزاری امکان تغییر و رشد آن به سریعترین شکل امکان پذیر میباشد.
این سامانه بر اساس تحلیل و بررسی ساختارهای پیشرفته و طبق نظرات متخصصین این حوزه ، طراحی و پیاده سازی شده است و کلیه نیازهای سازمان را پوشش میدهد.
هدف این سامانه ارائه دقیق تحلیل های زنجیره فروش و بخش های مختلف انجام عملیات میباشد. 
سایر امکانات سامانه برندینگ :

تعریف انواع کمپین های بازاریابی

تعریف انواع کپین های تبلیغاتی با قابلیت جداسازی کانالهای مختلف تبلیغات

پیگیری بازخوردهای کمپین تشکیل شده

آنالیز بازخوردهای مثبت کمپین بر اساس هدف و شاخص

ثبت انواع پروژه های ساختمانی اعم از تجاری ، مسکونی ، تفریحی و ..

ثبت افراد و نقش های مختلف مرتبط با پروژه

ثبت اطلاعات کامل مربوط به برج یا سازه های هر پروژه

ثبت مشخصات کامل طبقات و واحدها شامل شرایط پرداخت و میانگین متراژ و ...

مرحله بندی و تقسیم پروسه فروش به مراحل کارشناسی شده

ثبت و امکان پیگیری و گزارش گیری از تمامی مراحل فروش از نقطه شروع تا عقد قرارداد

داشبوردها و گزارشات تحلیلی کامل در لحظه ، از هر کدام از مراحل فروش

امکان گروه بندی واحد ها ، مشتریان ، کارشناسان و تیم های فروش

اختصاصی و منحصر بودن مشتریان هر کارشناس فروش به خود با امکان اشتراک گذاری با تیم یا سایر کارشناسان فروش

کنترل و پیگیری کامل فعالیتهای کارشناسان فروش توسط مدیران و سرپرستان هر بخش

ثبت و امکان بررسی و پیگیری علل لغو ، موفقیت هر مورد(مشتری بالقوه) یا مرحله یا کارشناس

مدیریت تهاتر