مشاوره تخصصی

مشاوره تخصصی
نسخه چاپی

یکی از خدماتی که شرکت ایده ها ارائه می نمایند، ارائه مشاوره تخصصی در همه زمینه های اجرایی پروژه بر اساس نیاز سازمان هاست. ارائه مشاوره به ترتیب است که کارشناسان سازمان را در یک محیط کاملا عملیاتی و آموزشی قرار می دهد و در نهایت کار شناسان متخصص سازمان نیازخود را با دانشی که کسب کرده اند برطرف می کنند.
در این روش تیمهای فنی متخصص در زمینه هر محصول و راهکار، وجود دارد که نهایت تلاش خود را در انتقال تکتولوژی و آموزش حین کار انجام می دهند.این مشاوره ها در  زمینه های زیر ارایه می شود

استانداردسازی فرایندهای سازمان و پیاده سازی گردش کارها با ابزار مناسب


طراحی وب سایت و سئو توسط ایده ها