تولید زیر سیستم های سفارشی

تولید زیر سیستم های سفارشی
نسخه چاپی

تولید یک سیستم سفارشی مبتنی بر راهکارهای مایکروسافت، یک پروژه مستقل است که چرخه حیات یک پروژه را درون خود دارد. یعنی طراحی و پیاده سازی هر سیستم جدید، بر اساس داده های بدست آمده از فاز شناخت، انجام خواهد شد و تا مرحله تست سیستم، تیم تحلیل ایده ها ، نظرات و تجربیات خود را جهت بهبود سیستم یا حتی بهبود فرایند اولیه، در اختیار سازمان قرار می دهند. مراحل استقرار این سیستمها به شرح ذیل خواهد بود:

مزایای این سیستم های سفارشی

•    کاربری ،راهبری و توسعه ساده و کم هزینه

این راهکار با روش های نوین و منطبق براستاندارد های طراحی و بدون نیاز به کد نویسی با منابع کاملا باز و قابل تغییر و سفارشی سازی توسط مشتری تهیه شده است

•    منعطف برای پوشش نیازهای سفارشی سازمان

ارائه راه حل منعطف و قابل سفارشی سازی برای سازمانهایی در صنایع و ابعاد مختلف ، که برای پوشش نیاز مشتریان و بقاء و توسعه خود مدام مجبور به تغییر هستند آنها را در انتخاب ابزارهای قابل تغییر مصمم تر نموده است

•    یکپارچه با سایر راه حل های مایکروسافت و سامانه های اطلاعاتی

استفاده روزمره از ابزارهای مایکروسافت با هارمونی کم نظیر و هم سو در رفع نیازهای همه کسب و کارها سازمانها را ناگزیر به استفاده از ابزارهایی یکپارچه با این ابزار می نماید


طراحی وب سایت و سئو توسط ایده ها