درباره ما

نام : راهکارهای تجاری ایده ها (Ideas Business Solutions)
عضویت : همکار رسمی مایکروسافت در ایران (Microsoft Partner) ، همکار برتر رسکو موبایل در خاورمیانه و آفریقا (Resco Mobile CRM)
موضوع فعالیت : ارائه خدمات مشاوره مديريت‌، انفورماتيك و تعالي سازماني -  پیاده سازی سیستم های نرم افزاری مدیریتی و سازمانی
 
محيط اجرا و بستر فني مورد نياز :   Microsoft Dynamics CRM 2011,2013 (web based)
پايگاه‌هاي داده مورد استفاده:  SQL Server 2012 
زبان برنامه‌نويسي:(Web Based) C#.net , ASP.net
چارچوب  و متدولوژي مورد استفاده : Sure Step (Agile,Standard)
صنايع تحت پوشش: ارگانهای دولتی , شرکت های خصوصی , صنعت پخش و توزيع، کارخانجات و شرکت های توليدی, سازمانهای فرآیند محور و ..
تلفن دفتر مرکزی (مشهد):  8826209- 0513


طراحی وب سایت و سئو توسط ایده ها